Coachvraag

 

Een coach traject beslaat in het algemeen ongeveer 7 bijeenkomsten. Om resultaat te behalen en te voelen is het nodig dat we in het begin een coachvraag formuleren.


Wat kan en doe jij meer/anders dan dat je aan het begin van het traject kon/deed.

We kijken of het haalbaar, meetbaar en realistisch is. Ook kijken we naar de fasering van je vraag.